Πιερία Πιο Ψηλά

Φώντας Μπαραλιάκος στη Βουλή: Επιδοτούμε την εργασία αντί της ανεργίας

Φώντας Μπαραλιάκος στη Βουλή: Επιδοτούμε την εργασία αντί της ανεργίας

Στην ομιλία του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές ξανά», τοποθετήθηκε με ομιλία του ο Βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος.

Ο κ. Μπαραλιάκος εξαρχής τόνισε πως το σχέδιο νόμου εισάγει μία εκ βάθρων μεταρρύθμιση για το πλαίσιο της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Ήταν δέσμευσή μας οι πολλές και καλοπληρωμένες δουλειές για όλους και το κάνουμε πράξη σε κάθε ευκαιρία. Αναβαθμίζονται οι δυνατότητες του συστήματος κατάρτισης, δίνεται πραγματική βοήθεια στους μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας με νέα ψηφιακά εργαλεία, αντιμετωπίζονται φαινόμενα κατάχρησης και τα επιδόματα παρέχονται στους πραγματικά αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καινοτόμο  είναι  το  Νομοσχέδιο  και στον τομέα δεξιοτήτων, τόνισε σε άλλο σημείο του λόγου του ο Βουλευτής Πιερίας. Ο ΟΑΕΔ σήμερα αναδιοργανώνεταιεκσυγχρονίζεται και περνά στη νέα εποχή του. Εισάγεται μια σειρά νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι η ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, που θα διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία στις συναλλαγές του, βεβαιώνοντας αυτόματα την ιδιότητά του και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Ο εργαζόμενος θα  διευκολύνεται έτσι στην εύρεση εργασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Με επίκεντρο, εξάλλου, τους νέους και αυτό το νομοσχέδιο εισάγει προβλέψεις για μια ευρεία και αναβαθμισμένη στεγαστική πολιτική. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εκμίσθωση ακινήτων, η ανοικοδόμηση με δαπάνες του μισθωτή, η δυνατότητα αγοράς ακινήτων από τη σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται μια πολιτική που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τους νέους.

Από τη ΔΥΠΑ, θα επιδοτείται, επίσης, η εργασία αντί της ανεργίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι όσοι βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50% του επιδόματος μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής του. «Δίνεται έτσι σαφές κίνητρο για την ενεργή αναζήτηση εργασίας, διότι αυτό που επιθυμούμε όλοι είναι να είμαστε ενεργοί πολίτες που ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον» υπογράμμισε ο Βουλευτής Πιερίας. Η πολιτεία αποκτά ένα εργαλείο για να καταπολεμήσει την απάτη και να επιδοτήσει τους πραγματικά άνεργους, αφού εισάγεται και η πρόβλεψη για την περίπτωση που υπάρξουν τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας και άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης, στην οποία ενεργοποιείται η διαγραφή από το μητρώο ανέργων.

Στον τελευταίο άξονα του νομοσχεδίου δίνεται έμφαση στην ποιοτική κατάρτιση του ανέργου. Η κατάρτιση θα αποτελεί και την προσωπική του ταυτότητα στην αγορά εργασίας, αφού θεσπίζεται ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο όπου θα καταγράφονται οι  καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που λαμβάνει και δικαιούται ο καταρτιζόμενος. Με τον τρόπο αυτό θα χορηγούνται πληροφορίες και σε δυνητικούς εργοδότες.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Μπαραλιάκος δήλωσε με έμφαση: «Συντάσσομαι με όλες μου τις δυνάμεις με το όραμα της κυβερνητικής πολιτικής στο δημογραφικό πρόβλημα. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έρχεται για ακόμα μια φορά να επιβεβαιώσει την πεποίθησή μου. Θεσπίζεται, λοιπόν, η υλοποίηση του πλαισίου της δράσης «δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων». Στηρίζουμε έτσι τους νέους γονείς, συμβάλλοντας στην  εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και πολύ περισσότερο προς την εργαζόμενη μητέρα. Ο αρχαίος ιστορικός και φιλόσοφος Ξενοφών μας δίδαξε ότι «Το μεν εργάζεσθαι αγαθόν το δε αργείν κακόν.». Το σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνει σε περισσότερους την ευκαιρία να εργαστούν και διακρίνει τους άνεργους από τους άεργους»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΦΩΝΤΑ