Πιερία Πιο Ψηλά

149841345 805203160084973 2913262124934373281 n

Ελεύθερη πρόσβαση στην ψηφιακή πύλη δικαστικών υποθέσεων

ΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο Φ. ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ 

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη ο βουλευτής ΝΔ Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος έθεσε υπ’ όψιν τους το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης σε ψηφιακή πύλη δικαστικών υποθέσεων.

Η πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη και εν συνεχεία στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη σε συνδυασμό με την επέκτασή του σε όλες τις βαθμίδες όλων των δικαστηρίων της επικράτειας θα λειτουργούσε καταλυτικά στην κατεύθυνση ψηφιακού μετασχηματισμού της εθνικής δικαιοσύνης.

Ο κ. Μπαραλιάκος αναφέρει ότι “Η παρούσα συγκυρία της συνεχιζόμενης πανδημίας ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη τηςόσον το δυνατόν ταχύτερης ολοκλήρωση της ψηφιακής – ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με την επέκταση του ΟΣΔΔΥ σε όλα τα δικαστήρια και τους δικαστικούς φορείς όλων των βαθμίδων και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες“. 

Εν κατακλείδι, η ολοκλήρωση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης θα απέβαινε προς όφελος όλων των δικαιουμένων: δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών. Άλλωστε, όπως υπογραμμίζει με την επιστολή του ο Φ. Μπαραλιάκος, “ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εθνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα εμπεδώνει το δικαιοδοτικό της έργο, διευκολύνει τους συλλειτουργούς απονομής της και αποβαίνει υπέρ της έννομης προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας δικαίου“.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΦΩΝΤΑ