Πιερία Πιο Ψηλά

Τα Πρότυπα ΕΠΑΛ γέφυρα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας

Τα Πρότυπα ΕΠΑΛ γέφυρα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας

Κατ’ επανάληψη τόσο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, έχουν τονίσει πως για την Νέα Δημοκρατία  η πιο σημαντική επένδυση για τη χώρα είναι η επένδυση στην Παιδεία.

* Του Φώντα Μπαραλιάκου

Και αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει θεσμικές αλλαγές και μεγάλα βήματα προόδου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με απτά πλέον αποτελέσματα.

Πρώτιστο μέλημα του Πρωθυπουργού αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ήταν και είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης στα δημόσια σχολεία σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ο νόμος που θεσπίστηκε για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, στοχεύει στην ανίχνευση των αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα διαμορφώνει τις προσφερόμενες ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών στα Επαγγελματικά Λύκεια και τα Δημόσια ΙΕΚ.

Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια για ποιοτική, ειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις γνώση αποτελεί ο θεσμός των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ).

Τα πρώτα έξι λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη χρονιά. Η ευρεία αποδοχή του θεσμού από τον πρώτο κύκλο εγγραφών οδήγησε στην απόφαση για την λειτουργία άλλων 19 για το φετινό ακαδημαϊκό έτος.

Οι τομείς που θα διδάσκονται στα Πρότυπα ΕΠΑΛ είναι ιδιαιτέρως ελκυστικοί για τους νέους και τις νέες μας, καθώς αφορούν σε επαγγέλματα σύγχρονα, με προοπτικές και μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η αύξηση των αιτήσεων εγγραφής και το πολλαπλάσιο ενδιαφέρον αποφοίτων γυμνασίου με υψηλές ή πολύ υψηλές μαθησιακές επιδόσεις για φοίτηση στα ΠΕΠΑΛ αποδεικνύουν πως ο ελληνικός μαθητόκοσμος συναινεί με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Επαγγελματικό Λύκειο αποτελεί πλέον μία ποιοτική, αξιόπιστη επιλογή για όλους, που αξιοποιεί κλίσεις και δεξιότητες, ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των μαθητών και τις σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις, παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονους κλάδους υψηλής ζήτησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΦΩΝΤΑ