Πιερία Πιο Ψηλά

bioblio geo 2015 e1500362308971

Διορθώνεται παράλειψη για Όλυμπο και Πιερία – Στο βιβλίο Γεωγραφίας της Ε΄Δημοτικού

Στη διόρθωση του βιβλίου Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από την επιστολή του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού μας Ξενοφώντα Μπαραλιάκου, με την οποία επισημάνθηκε σοβαρή παράλειψη που αφορά στον Όλυμπο και το γεωγραφικό διαμέρισμα που ανήκει.

Πιο αναλυτικά, στις 10-01-2014 ο κ. Μπαραλιάκος απέστειλε προς τον Υπουργό κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο επιστολή, στην οποία επισήμανε ότι στο βιβλίο Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού αναφερόταν πως ο Όλυμπος ανήκε μόνο στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας.

Στην επιστολή του ο κ. Μπαραλιάκος υπογράμμιζε πως η υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, ο Μύτικας, βρίσκεται στην Πιερία και πως το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας βρίσκεται στα νοτιοδυτικά όρια της Μακεδονίας και μεταξύ Πιερίας και Λάρισας. Επιπλέον, ζητούσε την παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού προς αποκατάσταση της αλήθειας και διόρθωσης του λάθους στην επόμενη έκδοση του βιβλίου

.Εξωφυλλο Γεωγραφίας Ε Δημοτικού         biblio geo 2015 2πίνακας του βιβλιου της 5ης Δημοτικού με τα μεγαλύτερα βουνα όπως ειναι σημερα

Σε απάντησή της προς τον κ. Μπαραλιάκο η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄ – Διδακτικών Βιβλίων) του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σημείο ως «παράλειψη», η οποία πρόκειται να αποκατασταθεί με τις σχετικές διορθώσεις.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση της από 10-01-2014 επιστολής σας αναφορικά με τα στοιχεία του πίνακα της σελίδας 48 (Κεφάλαιο 13) με στήλες «Μεγαλύτερα Βουνά» – «Ύψος» – «διαμερίσματα», όπου στην 1η γραμμή του εν λόγω πίνακα, για το βουνό «Όλυμπος» και στο 3ο κελί για το «Διαμέρισμα» στο οποίο βρίσκεται, αναφέρεται η «Θεσσαλία», ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί και το γεωγραφικό διαμέρισμα «Μακεδονία» και λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 09/17-02-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

«Το συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται ως παράλειψη και πρόκειται να αντικατασταθεί με το λεκτικό «Θεσσαλία – Μακεδονία» καθώς και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις του ψηφιακού βιβλίου και του αρχείου με τα παροράματα, όπως είναι αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr».

Αναφορικά με τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει ήδη προβεί με έγγραφη ενημέρωση, προς αντικατάσταση των προαναφερόμενων, προς τη Διεύθυνση Εκδόσεων Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος».