Πιερία Πιο Ψηλά

«Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

«Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Του *Φώντα Μπαραλιάκου

Πριν λίγες ημέρες (στις 2-2-2022) ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων -με τις ψήφους μόνο των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας- ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Νέος Αναπτυξιακός αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα θεσμικό εργαλείο ανάπτυξης, αύξησης των επενδύσεων, δημιουργίας πλούτου και νέων θέσεων απασχόλησης, εκφράζοντας το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης. Ένα αναπτυξιακό νομοθέτημα που αφορά την πλειοψηφία των τομέων της οικονομίας, με εφαρμογή σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το οποίο απευθύνεται σε πλήθος επαγγελματικών κλάδων.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, εντάσσει τη χώρα μας ενεργά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αξιοποιώντας τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και όντας πλήρως εναρμονισμένος με τους εθνικούς μας στόχους για το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τα 13 καθεστώτα που εισάγει και τα οποία έχουν ως στόχο την προώθηση της ισότιμης ανάπτυξης στις Περιφέρειες, με ισομερή κατανομή των πόρων και αυξημένα κίνητρα σε παραμεθόριες περιοχές και σε Νομούς με υψηλή ανεργία.

Μέσα από τα 13 καθεστώτα, επιδιώκουμε να τον καταστήσουμε ελκυστικό, με τη χορήγηση υψηλών ποσοστών κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επενδύσεις και με την παροχή κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται πλήρως στην σύγχρονη αγορά. Για τον σκοπό αυτό, άρουμε και κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο. Έχουμε, λοιπόν, θεματικά καθεστώτα που εξειδικεύουν την πολιτική που μπορεί και θέλει να ασκήσει η Κυβέρνηση, στοιχείο που απουσίαζε έως τώρα.

Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος στοχεύει στην επένδυση σε τομείς αιχμής, όπως η εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, ο ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός, το νέο επιχειρείν και ο εναλλακτικός τουρισμός, αλλά έρχεται να δώσει και ισχυρή ώθηση στη μεταποίηση και την ισχυρή άνοδο της βιομηχανίας, στο μέσο όρο της Ευρώπης, μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ακόμη, με την συμβολή του νέου πληροφοριακού συστήματος που εφαρμόζεται, απλουστεύονται στο ελάχιστο οι διαδικασίες της αίτησης και υπαγωγής νέων επενδυτικών έργων και ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου του, μέσα από ένα πλήρως διαυγές σύστημα.

Ο Νέος Αναπτυξιακός δεν αποκλείει κανέναν. Είναι το όραμα της Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία ακόμη προεκλογική δέσμευση που λαμβάνει σάρκα και οστά. Μία νέα εθνική στρατηγική, που εφαρμόζει ένα μείγμα αναπτυξιακής πολιτικής με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, αυξάνοντας το ΑΕΠ και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για όλους.

Οικοδομούμε στην πράξη μια νέα Ελλάδα με ισχυρή ανάπτυξη και με το νέο αναπτυξιακό νόμο, βάζουμε πλώρη για την τόνωση της παραγωγικής οικονομίας της χώρας, για την ενίσχυση της απασχόλησης και για την δυναμική μετάβαση της πατρίδας μας στη νέα της εποχή.

*Ο Φώντας Μπαραλιάκος είναι Βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΦΩΝΤΑ