Πιερία Πιο Ψηλά

fontas baraliakos

Ακαδημαϊκή Ελευθερία και Ασφαλή Πανεπιστήμια

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, που συζητείται από σήμερα στην Βουλή και ψηφίζεται την Τετάρτη, έχει ως σκοπό να εξαλείψει παθογένειες δεκαετιών.

Στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι υψηλής ποιότητας, όχι απλώς γιατί το απαιτεί και το δικαιούται ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά διότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα κοινωνικής κινητικότητας.

Τρία είναι τα κομβικά σημεία του εν λόγω νομοσχεδίου: η ελάχιστη βάση εισαγωγής, το χρονικό όριο φοίτησης που δίδει τέλος στους «αιώνιους φοιτητές» και η αστυνόμευση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Προβλέπεται μία ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία δεν θα είναι ένα οριζόντιο δέκα, αλλά κάθε σχολή και κάθε τμήμα θα αποφασίζει υπολογίζοντας ένα ποσοστό επί του μέσου όρου των επιδόσεων των μαθητών που δίνουν εξετάσεις κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με το δέκα και αποσυνδέεται το ποσοστό επιτυχόντων από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων. Επιπλέον θα καταργηθούν τμήματα που δεν παράγουν αποφοίτους.

Δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η επαναφορά του χρονικού ορίου σπουδών, το οποίο θεσπίζεται ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμισή τους. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή όταν συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος.

Τέλος, θα υπάρχει ένα αστυνομικό σώμα, το οποίο θα υπάγεται σε εξωτερική του πανεπιστημίου αρχή και κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους. Οι αστυνομικοί θα πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Yπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχουν σχολές που διαθέτουν πανάκριβους εξοπλισμούς, οι οποίοι έχουν λεηλατηθεί επανειλημμένως και κατόπιν μεταπωλούνται στην μαύρη αγορά. Επομένως, χρειάζεται εποπτεία και η φύλαξη την οποία αναλαμβάνει το πανεπιστήμιο. Η αστυνομική αρχή έχει ως μοναδικό στόχο το να προλαμβάνει και να καταστέλλει τα ποινικά αδικήματα. Στο άρθρο 16, παράγραφος 5 του Συντάγματος, προσδιορίζεται ότι η αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων συνδέεται με την εκπαίδευση και την παιδεία, δεν συνδέεται με την πρόληψη και την καταστολή των ποινικών αδικημάτων, η οποία εκ του Συντάγματος και των νόμων ανήκει στην αστυνομία.

Το διακύβευμα εν προκειμένω δεν είναι απλώς τι τριτοβάθμια εκπαίδευση θέλουμε, αλλά τι κοινωνία επιζητούμε. Οι λύσεις και οι προτάσεις που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση είναι εκείνες που εφαρμόζονται σε όλα τα αναπτυγμένα και ευνομούμενα κράτη. Στην μεταρρύθμιση της Παιδείας έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε εν τοις πράγμασι ότι είμαστε τολμηροί. Η τυραννία των μειοψηφιών ανήκει στο παρελθόν, δικό μας χρέος είναι μόνο το μέλλον των νέων Ελληνίδων και Ελλήνων!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΦΩΝΤΑ